Subnavigatie

Maurice Tax - Nieuwe waterbehandelmethode

Method and system for murifying a liquid

Wie ik ben: Maurice Tax (41) ondernemer sinds 2002 van het bedrijf Bright Spark BV te Joure. Ik houd mij bezig met de ontwikkeling van nieuwe technologie op het gebied van waterbehandeling. Zo ben ik in aanraking gekomen met Wetsus waar ik deelnemer in ben. Een van de patenten die bij Wetsus beschikbaar kwam zag ik als erg kansrijk. Het betreft een nieuwe, eenvoudig toepasbare werkwijze om vloeistoffen te zuiveren. Op de gepatenteerde manier kan de hoeveelheid afvalwater uit membranen sterk worden gereduceerd en ontstaat een mogelijkheid om de stoffen in die afval stroom terug te winnen. Deze nieuwe manier van werken blijkt zeer kansrijk. Hiervoor heb ik besloten een apart bedrijf op te richten genaamd Water Waves, welke met hulp van Bison financiering het patent van Wetsus overneemt en de bouw van een eerste fullscale prototype mogelijk maakt. Het feit dat er weinig tijd zit tussen pitchen, beoordelen en uiteindelijk toekennen en krijgen van de Bison faciliteit is reden geweest om met Bison aan de slag te gaan. In dit hele traject ben ik goed bijgestaan door Koen van de Berg van Flinc en Arnold Dijkstra van Bison. Waarvoor mijn dank.

Momenteel is het project gestart en is de bouw van het prototype begonnen.  Het patent wordt zeer binnenkort overgedragen.    

Voor het einde van dit jaar krijgt een potentiële klant de beschikking over het prototype en kan dan zijn eigen ervaringen met deze revolutionaire techniek opdoen.

Website Bright Spark

Need financial support from Bison Financing Tabel

Call or email