Subnavigatie

Geschiedenis Bison

In 2007 werd, gefinancierd door het SNN, het project Bison (Business Spin Off Noord) gestart met het doel de faciliteiten voor technostarters in Noord-Nederland te versterken.

Bison verleende laagdrempelige preseed leningen en ook inhoudelijke ondersteuning aan starters en jonge ondernemers om de stap naar de markt beter te laten slagen.

De doelgroep bestond uit studenten, docenten, medewerkers van NHL, CHN, VHL en Wetsus met een technische vinding/idee. 

De initiatiefnemers van het project waren destijds Van Hall Larenstein, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Christelijke Hogeschool Nederland, NOM, Wetsus en de Rabobank. 

Het project Bison liep van 2007 tot 2011. Bison heeft in die periode tientallen pre-seed leningen verstrekt op gebied van ICT, life sciences, techniek en water met een totale waarde van ruim € 1,35 mln. Hiermee zijn nieuwe bedrijven opgestart.

In 2011 is besloten tot een voortzetting van BISON. Partners zijn nu:

  • Wetsus
  • Hogeschool Van Hall Larenstein

In deze tweede fase van Bison worden de afgeloste leningen gebruikt voor het financieren van innovatieve nieuwe ideeën van technostarters. Vanuit het revolving fund zullen nieuwe leningen door Bison worden verstrekt. Het beheer hiervan wordt namens stichting Bison ter hand genomen door Wetsus. Contactpersonen zijn Albert Bosma van Wetsus (www.wetsus.nl) en Edwin Elferink van NHL hogeschool (www.nhl.nl). 

Stichting Bison wil op deze manier een steentje bijdragen aan een innovatiever Noord-Nederland en valorisatie van kennis.

Contact opnemen

Need financial support from Bison Financing Tabel

Call or email