Teaser Biotrack Fase 1 Bison

Subnavigatie

In het kort

Bedrijf/kredietnemer Biotrack BV
Type ☒ MKB
☐ Start-up
KvK nummer 52068781
Arbeidsplaatsen (FTE) 6 werknemers
Oprichtingsjaar 2011
Naam ondernemer Gerard Schouten (CEO) en Jan te Lintelo (CFO)
Adres Agora 4, 8934CJ Leeuwarden
Telefoon 06 – 1055 1184 (Gerard) en 06 – 3175 8383 (Jan)
E-mail g.schouten@biotrack.nl en j.telintelo@biotrack.nl
Huisbank Rabobank (recent overgestapt naar Rabobank. Daarvoor ABN Amro)

Kernactiviteiten onderneming

Ontwikkelen van moleculair biologische methoden voor de snelle detectie van ziekteverwekkende micro- organismen (“pathogenen”) in humaan en veterinair materiaal.
Biotrack heeft recent een technologie ontwikkeld voor monitoring van COVID-19 infecties bij patiënten. De technologie is gebaseerd op een reeds bestaande (door Biotrack ontwikkelde) technologie. Deze wordt hardware matig en softwarematig aangepast voor COVID-19 analyses.

Korte beschrijving herkomst financieringsbehoefte / zakenpartner
Onze aanvraag eind april onder het SNN COVID-19 programma voor een subsidie ter hoogte van Eur 132K (zijnde 60% van totale project van Eur 220K) was in eerste instantie volledig toegekend maar is als gevolg van de strikte eisen vanuit de EFRO regeling en de daarbij geldende voorwaarden toch nog onverwachts afgewezen op 9 juli 2020.

Evelien Walstra van de gemeente Leeuwarden heeft diverse partijen in het Noorden benadert om een oplossing te vinden voor deze Eur 132K die wij nu niet meer in de vorm van subsidie van SNN ontvangen.

Omvang financieringsbehoefte
Voor het totale projectplan met betrekking tot het verder onderbouwen van de zeer hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid en een sterke indicatie dat onze parameters een betrouwbaar beeld opleveren in samenwerking met diverse partijen in de praktijk is in totaal Eur 220K nodig.

De onderstaande getallen zijn op basis van de laatste informatie die wij van Evelien Walstra hebben ontvangen met de kanttekening dat de FOM in deze ronde waarschijnlijk geen rol zal gaan spelen (maar mogelijk wel in de grotere vraag naar kapitaal via de Financieringstafel Friesland in oktober).

Wij hebben onze eigen inbreng gelijk gelaten aan het bedrag dat wij meegenomen hebben in de aanvraag SNN.

Gewenste financieringsvorm
Wij begrepen dat de stichting Bison uitsluitend leningen verstrekt (en geen subsidies). Onze voorkeur zou in dat geval uitgaan naar een achtergestelde lening voor dit specifieke project om daarmee zo snel mogelijk verder te kunnen gaan met dit project.

Actuele thema’s die spelen binnen het bedrijf

☐ Circulair
☐ Verduurzaming
☐ Management/organisatie
☐ Internationalisering
☐ Anders, namelijk
☐ Impact-ondernemen
☐ Digitalisering
☐ Bedr-opvolging
☐ Ondernemersvaardigheden
☐ Kapitaalbehoefte
☒ Innovatie
☐ Human Resources

Need financial support from Bison Financing Tabel

Call or email