Teaser financieringstafel Friesland Teaser SusPhos BV

Subnavigatie

In het kort

Bedrijf/kredietnemer SusPhos BV
Type ☒ MKB
☒ Start-up
KvK nummer 74341367
Arbeidsplaatsen (FTE) 4 werknemers
Oprichtingsjaar 2019
Naam ondernemer Marissa de Boer
Adres Agora 4, Leeuwarden & Bert Haanstrakade 982, Amsterdam
Telefoon 06 - 28502959
E-mail marissa.deboer@susphos.com
Huisbank Rabobank
Afbeelding 1.png

Kernactiviteiten onderneming
Bijna alles om ons heen bevat vlamvertragers, de stoel, de gordijnen, de tafel, het kinderspeelgoed. Deze vlamvertragers komen op dit moment allemaal uit fossiele, vervuilende en eindige fosfaatmijnen. Terwijl – zeker in Nederland – er ontzettend veel fosfaatafval is. Een ontzettend grote kans. SusPhos heeft een uniek techniek ontwikkeld en gepatenteerd (1 exclusieve licentie moederpatent UvA en 1 patent procesverbetering in-house) om verschillende afvalstromen, o.a. struviet en slibas, om te zetten naar hoogwaardige fosfaatproducten, zoals vlamvertragers.

We hebben verschillende intentieverklaringen met afvalleveranciers alsmede onze afnemers/launching partners. Wij zullen de eerste duurzame vlamvertrager op de markt zetten, zonder enige concessie te doen aan de kwaliteit! Een echt unicum waar de markt op aan het wachten is. Onze huidige kernactiviteiten bestaan uit het opschalen van de techniek, het versterken van klantencontacten (feedback producten en commitment), verder uitbouwen van het team en financiering.


Afbeelding 2.png

Korte beschrijving herkomst financieringsbehoefte / zakenpartner
We hebben met ondersteuning van Pâques Technology een 20ton/y pilot plant gebouwd om onze toekomstige klanten van samples te kunnen voorzien en daarnaast om de investeerders te laten zien dat het proces ook op pre-industriële schaal werkt. De laatste hand wordt aan deze installatie gelegd en deze zal 14 december naar de demosite van het Wetterskip in Leeuwarden verhuizen waar de productie zal worden gestart.

De bouw van deze pilot en het testen van de eerste drie maanden zijn gedekt door huidige financiering van het bedrijf. Maar minimaal 12 maanden testen is nodig om genoeg data te genereren voor het ontwerp van de fabriek. Voor de resterende 9 maanden en de start van het ontwerp wordt financiering aangevraagd.


Wat zijn de resultaten toe nu toe?
De resultaten zijn op dit moment meer dan veelbelovend. Het proces is ontwikkeld om struviet op te waarderen naar hoogwaardige vlamvertragers, maar onderzoek laat zien dat veel meer afstromen te zijn op te waarden, inclusief slibas! Op dit moment wordt er betaald om van het slibas af te komen en wordt het gebruik als wegverhoging/ vulmiddel cementindustrie. Wij kunnen weer hoogwaardige producten uit de slibassen halen, zodat het niet verloren gaat met een economisch gunstig kostenplaatje.

Gewenste financieringsvorm
SusPhos staat open voor een combinatie van meerdere financieringsvormen. Gewenst is een combinatie van leningen en (R&D) subsidies.

Actuele thema’s die spelen binnen het bedrijf
☒ Circulair
☒ Verduurzaming
☒ Management/organisatie
☐ Internationalisering
☒ Anders, namelijk opschaling
☒ Impact-ondernemen
☐ Digitalisering
☐ Bedr-opvolging
☐ Ondernemersvaardigheden
☒ Kapitaalbehoefte
☒Innovatie
☐ Human Resources

Need financial support from Bison Financing Tabel

Call or email