Subnavigatie

Job Schipper - Met zeewier naar geïntegreerde aquacultuur

Hortimare is gestart als vermeerderingsbedrijf voor uitgangsmateriaal van zeewier en ontwikkelt de technologie om een zeewierteelt te starten.

De teelt van zeewier opent een scala van nieuwe toepassingen en producten. Zo kunnen uit verschillende zeewieren bestanddelen worden gewonnen die in de voedingsindustrie worden gebruikt (bindmiddelen) maar ook ingrediënten die actief de gezondheid bevorderen. Een bekende stof is fucoidine dat aantoonbaar anticarcinogene eigenschappen bezit. Zeewier, onder andere kelp, wordt ook toegepast in cosmetica.

Bekend is ook toepassing van zeewier als veevoeder en landbouwmeststof. Een andere bruikbare eigenschap van zeewier is dat het snel groeit en in staat is grote hoeveelheden mineralen op te nemen. Deze eigenschap kan uitstekend worden ingezet door het zeewier als waterzuiveringssysteem te koppelen aan bijvoorbeeld zeeviskwekerijen. Dit concept van geïntegreerde aquacultuur bevordert de duurzaamheid van de viskweek. Het mooie van het systeem is dat er vervolgens ook nog een vermarktbaar zeewierproduct overblijft!

Voor al deze toepassingen is uitgangsmateriaal van zeewier nodig. Daarnaast vraagt het zeewier-teeltsysteem om technologische ontwikkeling, immers hoe bevestig je een zeewierplantje en wat is de optimale plantdichtheid? En dat alles moet uiteraard worden geproduceerd tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Om deze technologie te kunnen ontwikkelen heeft Hortimare met Flinc en de NOM de plannen doorgesproken en is uiteindelijk in aanmerking gekomen voor een Bison pre-seed lening. Een intensief traject waarbij de business case steeds meer focus kreeg door het constructieve meedenken van alle partijen.

Samen met de overheidssubsidie die is verkregen kan het bedrijf uitgroeien tot het eerste vermeerderings en selectiebedrijf van uitgangsmateriaal voor zeewieren. Vergelijk het maar met een zaad/veredelingsbedijrf in de land- en tuinbouw. Hortimare, letterlijk 'Tuin in zee' maakt gebruik van de Nederlandse tuinbouw kennis en benadering en zet deze in binnen de maritieme omgeving.

Binnen enkele jaren kan een opschaling verwacht worden naar zuiveringssystemen ten behoeve van visteelten op open zee zoals in Noorwegen. Er wordt bovendien in Nederland en daarbuiten serieus nagedacht over de productie van biomassa op open zee. Hortimare bereidt zich ook hierop voor!

Website Hortimare

Need financial support from Bison Financing Tabel

Call or email